Category Archives: News

Управување со комунален отпад

Општина Кавадарци ја има потребната фабрика за третирање на комунален отпад, изградена по сите европски стандарди. Оваа фабрика може да го обработува отпадот од околу 18 општини во Македонија.


Кои се придобивките од истата:
– Нема да имаме диви депонии
– Нема да имаме загадување и палење на отпадот
– Нема да имаме негативно влијание по биодиверзитетот
– Нема да имаме палење на Мелци!
– Ќе има одлична соработка со комуналните претпријатија
– Ќе имаме бесплатно еколошко греење на јавните институции во Кавадарци, и ќе има нови вработувања.

Нема потреба да чекаме изградба на регионална депонија уште десет години!!!

Municipality of Kavadarci has the needed fabric for waste management, constructed according all EU standards. This fabric can process the waste from 18 municipalities in Macedonia.

What are the benefits from it:

 • No illegal waste dumping
 • No air pollution and burning waste
 • No negative influence on the biodiversity
 • No burning waste on Melci
 • Excellent collaboration with the public utility companies
 • Free of charge ecologic heating of the public institutions in Kavadarci and new employments.

No need to wait for constructing a new landfill another ten years!

Барање за понуда за уредување на еколошки портал

Предмет: Барање за уредување на еколошки портал

НВО Еко-Живот објавува барање за доставување на понуди за следнава услуга:

Уредување на еколошки веб портал креиран за потребите на проектот „Произведи-Употреби-Рециклирај-Повторно употреби“, поддржан преку програмата за мали грантови во рамки на проектот „ЕНВ.нет го факторизира портфолиото за животната средина на Западен Балкан и Турција во агендата на политиките на ЕУ“, финансиран од страна на Европската унија.

Општата цел на проектот„Произведи-Употреби-Рециклирај-Повторно употреби“ е подигнување на еколошката свест и култура кај населението за управување со отпадот (со акцент на отпадот од хартија и пластика) во насока на циркуларен модел на економија. 

Конкретни задачи на проектот се:

 • Мапирани постојните пракси за собирање и управување со отпад во Кавадарци и регионот
 • Подигната  јавна свест во локалната заедница (кај населението) за циркулрна економија преку управувањето со отпад
 • Изработен препораки за управување со отпадот во општините во регионот и континуиран мониторинг на истиот

Доставените понуди треба да се однесуваат на услугата за уредување на еколошкиот портал во времетраење од 5 месеци, поточно од 15 септември 2019 до 15 февруари 2020 година.

Понуди може да достават правни и физички лица.

Понудите треба да се испратата  на е-маил: ekozivot@yahoo.com најдоцна до 02.09.2019 година.

Барање за понуда за креирање на еколошки портал

Предмет: Барање за понуда за креирање на еколошки портал

НВО Еко-Живот објавува барање за доставување на понуди за следнава услуга:

Изработка на еколошки портал за потребите на проектот „Произведи-Употреби-Рециклирај-Повторно употреби“, поддржан преку програмата за мали грантови во рамки на проектот „ЕНВ.нет го факторизира портфолиото за животната средина на Западен Балкан и Турција во агендата на политиките на ЕУ“, финансиран од страна на Европската унија.

Општата цел на проектот„Произведи-Употреби-Рециклирај-Повторно употреби“ е подигнување на еколошката свест и култура кај населението за управување со отпадот (со акцент на отпадот од хартија и пластика) во насока на циркуларен модел на економија. 

Конкретни задачи на проектот се:

 • Мапирани постојните пракси за собирање и управување со отпад во Кавадарци и регионот
 • Подигната  јавна свест во локалната заедница (кај населението) за циркулрна економија преку управувањето со отпад
 • Изработен препораки за управување со отпадот во општините во регионот и континуиран мониторинг на истиот

Во таа смисла еколошкиот портал ќе биде врска помеѓу институциите, власта, невладиниот сектор и граѓаните.

Понуди може да достават правни и физички лица.

Заинтересираните кандидати треба да достават:

 • Кратка биографија (во случај кандидатот да е физичко лице)
 • Портфолио на правното лице заедно со тековнa состојба на правното лице во оригинал и не постара од 6 месеци

Понудите треба да се испратата  на е-маил: ekozivot@yahoo.com најдоцна до 17.05.2019 година.

22 април- ДЕН НА ПЛАНЕТАТА ЗЕМЈА

На 22 април 2019 младите активисти од организацијата го обележаа денот, така што се потрудија да исчистат дива депонија лоцирана на патот од с. Возарди кон Тиквешкото Езеро.

Со огромната подршка од локалната заедница на Кавадарци и комуналната служба на градот таа депонија веќе не постои. Благодарни сме и на лицата кои присуствуваа на настанот и ја искажаа својата подршка.

Се надеваме дека свеста кај селаните и луѓето што фрлаат отпад на места кои не се наменети за такви цели ќе порасне. А ние, како млади активисти напорно ќе работиме за постигнување на нашите цели, односно не постоење на вакви диви депонии.

Прв собир на млади екологисти

Во канцелариите на Еко- живот на 22 април 2019 се одржа првиот сообир на младите екологисти од мрежата на ДЕМ. Присутни беа младинци- екологисти од цела Македонија.

Одговорна за обуката беше Симона Гетова од Валандово. Младите разговараа за неправдите кои се нанесуваат на природата како и начини за намалување на истите, а со тоа да придонесиме за почиста природа и подобра иднина.

Младите екологисти ги објаснуваа еколошките проблеми застапени во нивната заедница со кои тие се соочуваат. Учествуваа млад екологисти од локалните еколошки организации како и поедницни кои сакат да придонесат во областа на екологијата и зачувување на средината во која живееме.

Во иднина, планирани се вакви собири почесто. Заедно се дружиме, забавуваме, учиме и тежнееме кон почиста животна средина !

Upcycling for youth

Потпишан е меморандумот со Проект ЕУ и Британската РЕД ОКРЕ ЗА Едукација и подигање на свеста на младите за Upcycling. Проектот е финансиран од Еу, а потпишан од НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЈА. НОСИТЕЛ на проектот e ЕКО-живот и ќе трае 18 месеци за кои освен едукацијата со неколку училишта (СОУ ЃОРЧЕ ПЕТРОВ, ТОШО ВЕЛКОВ ПЕПЕТО, СТРАШО ПИНЏУР и др) и транс национални средби се предвидени и уредувања на 3 излетнички места во општина Кавадарци и др. aктивности.


Здружение за ширење на демократија и демократски вредности ПРОЕКТ ЕУ


Oбуката за волонтирање и работа со млади во еколошки организации

Oбуката за волонтирање и работа со млади во еколошки организации

Оваа обука беше спроведена на 14- 15 декември во Штип. Младинци од организацијата присуствуваа на оваа обука и стекнаа нови знаења од областа на работа со млади и привлекување на младите во една граѓанска организација. Обучувач беше Антонио Јовановски од Гоу Грин, а самата обука е дел од од програмата на граѓанската организација Еко Свест, Скопје- ДА ЗБОРУВАМЕ ЗА КЛИМАТСКИТЕ ПРОМЕНИ.

Започна најголемата акција на „БАНКА ЗА ХРАНА“

Започна најголемата акција на „БАНКА ЗА ХРАНА“

Започна најголемата акција на „Банка за храна“. Еко- Живот, Кавадарци е партнер организација на Банката за храна на Македонија, се со цел Кавадарци да биде првиот град без гладни во Р. Македонија.
Во прилог, погледнете го излагањето на Душко Христов.

https://24.mk/details/zapochna-najgolemata-akcija-na-banka-za-khrana?fbclid=IwAR0mFniNFDyGBIK_DDuxbQzzuoed2uPF1-KxHw91hLP6lP7G-9ZwMa7Afdo