Воведен состанок со НА за Еразмус+КА2 проектот Upcycling4Youth на Еко-Живот и Проект ЕУ од Кавадарци

Воведен состанок со НА за Еразмус+КА2 проектот Upcycling4Youth на Еко-Живот и Проект ЕУ од Кавадарци.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *