Проекти

Во досегашното работење имаме спроведено повеќе активности, меѓу кои:

Адаптација и уредување на просторот околу споменикот “12-те ваташки деца”

Целта на проектот и неговите активности беше да се исчисти и прилагоди просторот околу споменикот “12-те ваташки деца” во цело Ваташа, Кавадарци со цел негово трансформирање во еколошко катче кое ќе се користи од локланото население за пикник и од локалните училишта за еколошка едукација. Дел од активностите беше садење на дрвца, кпоставување на канти за отпад, фарбање на клупи и канти. Проектот беше реализиран со учество на ученици од основните училишта во Кавадаречко.

Еразмус+ проектот   YE Make the change come true-  Live your life sustainable No.3

Проектот “Направи промена – Живеј оддржлив живот бр.3” (‘Make the change come true- Live your life sustainable 3’) беше имплементиран од германската организација CULTURE GOES EUROPE и во него Еко-Живот учествуваше како партнер. Проектот имаше за цел промовирање на свесното однесување во однос на животната средина и природните ресурси, здраво и еколошко однесување од страна на младите од повеќе европски земји преку спроведување на активности во природа и за културно-социјална интеграција.

Ние бевме одговорно за избор и подготвување на младите луѓе од Македонија кои учествуваа на младинската размена во Ерфурт, Германија

Заштита на биодиверзитетот преку поставување на куќички за птици

Во соработка со локалните училишта од Кавадарци и Росоман направивме и поставивме куќички за птици во градскиот парк Кавадарци и околните излетнички места за заштита и хранење на птиците особено за време на зимскиот период.

Одржливост на граѓанските здруженија преку вмрежување за социјално претприемништво 

Лидер организација (ЛО) и спроведувач на проектот – Регионален центар за животна средина (РЕЦ) – Канцеларија во Македонија

Партнер организации (ПО) и кориснички на проектот:
  • ОРТ – Обука за одржлив развој, Скопје
  • Асоцијација за заштита и унапредување на животната средина ЕКО-ЖИВОТ,Кавадарци
  • Еколошко здружение ″Вила Зора″, Велес
  • Здружение на производители на овошје БЛАГОЈА А. КОТЛАРОВСКИ, Ресен

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *