Барање за прибирање понуди за набавка на патничко моноволуменско моторно возило – пикап – половно

За потребите на проектот „Намалување на отпад од мебел, дрвен отпад и текстил преку негова реупотреба и зголемување на социјалната вклученост во општина Кавадарци“ со проектен број MKD/SGP/OP7/Y2/CORE/2021/CH/07 спроведуван од страна на Здружението за заштита и унапредување на животната средина “Еко-Живот” Кавадарци и финансиран од Програмата за мали грантови (ПМГ) на Глобалниот еколошки фонд (ГЕФ) потребно е да се набави патничко моторно возило.

Спецификацијата на возилото и условите за набавка се наведени во прикачениот PDF документ.

Понудите доставете ги во електронска форма на емаил

ekozivot@yahoo.com

или по пошта до:

Здружение за заштита и унапредување на животната средина “Еко-Живот” Кавадарци, Бул.„Македонија“ 7/1/8 Кавадарци

Контакт: Роберто Паризов, Проектен координатор

Краен рок за доставување на понудите е 02.03.2022 година.

Симнете ја техничката спецификации за возилото: