Ден на Планетата ЗЕМЈА (чистење на езерцето Доне Попов)

ЕД 4x4x4 БАЛКАНСКИ МОСТОВИ-СКОПЈЕ,
ВИЛА ЗОРА-ВЕЛЕС
ЕКО-ЖИВОТ-КАВАДАРЦИ

ЗАЕДНО ГО ОДБЕЛЕЖУВМЕ НА ДЕНОТ НА ПЛАНЕТАТА ЗЕМЈА ПРЕКУ ЕКОЛОШКИ АКТИВНОСТИ СО ЕДУКАЦИЈА ВО ПРИСУСТВО НА ЕКОЛОГИСТИ ОД ЕКО-ЖИВОТ, ВИЛА-ЗОРА И 4X4X4 БАЛКАНСКИ МОСТОВИ, ОПШТИНА КАВАДАРЦИ, УЧЕНИЦИ ОД ОСНОВНИ УЧИЛИШТА „СТРАШО ПИНЏУР“ И „ТОДЕ ХАЏИ ТЕФОВ“, И ГОСТИ ЉУБИТЕЛИ НА ПРИРОДАТА И БОРЦИ ЗА ЗДРАВА И ЧИСТА ЖИВОТНА СРЕДИНА. ГО ИСЧИСТИВМЕ ОТПАДОТ НАСОБРАН ОКОЛУ ЕЗЕРОТО, И ГО ОДДЕЛИВМЕ ЗА РЕЦИКЛИРАЊЕ, ПОСАДИВМЕ ДРВЦА ВО БЛИСКАТА ОКОЛИНА И ГИ НАГРАДИВМЕ НАЈВРЕДНИТЕ.