Еко-Живот е потписник на петицијата за законот на ЕУ за зачувување на животната средина

Еко-Живот е една од потписничките на петицијата за донесување на законот за зачувување на животната средина од страна на ЕУ. Петицијата е потпишана од повеќе од 80 организации кои се поборници за заштита и зачувување на животната средина.

Целосниот текст на петицијата е даден во документот во прилог.