Еко консултации

Почитувани,
Еко живот Ви нуди консултации од областа на животната средина. Ви стоеме на располагање за Ваша помош при најразлични еколошки ситуации. Консултации со цел намалување на ризикот од негативно влијание на субјектите врз животната средина со стручни лица од областа на животната средина(климатски промени, биодиверзитет, одржлив развој).
Контакт 071 471 125 ekozivot@yahoo.com