Заштита и спасување на боровата шума на Љубаш

Проектот има за цел заштита на боровата шума од болеста боров четник во месноста ,,Љубаш” кај Кавадарци.

Периодот на реализација на проектот е 17.05-16.11.2023.

Конкретни цели на проектот се:

  • Заштита на боровата шума од четникот
  • Подигање на свеста за заштита на шумите
  • Заштита  и мониторинг на шумскиот биодиврзитет

Проектот е имплементиран со финансиска поддршка од Општина Кавадарци.

https://mia.mk/story/%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%9A%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%B2%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0-%D1%99%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%88-%D0%BA%D0%B0%D1%98-%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%86%D0%B8