Здружени и активно вклучени млади во Кавадарци

Проектот е поддржан како подгрант на проектот „Младински активизам за позелени општини”, во имплементација на МЗМП, Здружението за одржлив развој и заштита на животна средина ГОУ ГРИН, Центарот за климатски промени и Здружението на млади Креактив.

Проектот се спроведува во периодот 20 Септември 2023 до 19 Април 2024 (7 месеци).

Цели на проектот:

Вклучени млади во сите процеси на општеството, зголемено  влијание на организациирте за млади во Кавадарци  во процесот на креирање политики поврзани со животната средина на локално ниво.

  • Здружени организации со повеќе млади за  решавање на ,,жешки’’ локални проблеми
  • Запознаени млади со сите еко-проблеми на заедницата во Кавадарци
  • Вклучени млади во процесите на подигање на јавната свест на граѓаните

Активностите се во рамки на проектот „Здружени и активно вклучени млади во Кавадарци“ имплементиран од Здружение за заштита и унапредување на животната средина, во рамките на  програмата за подгрантирање на проектот „Младински активизам за позелени општини“ имплементиран од Македонско здружение на млади правници-МЗМП Скопје, Здружение за одржлив развој и заштита на животна средина Гоу Грин Скопје, Центар за климатски промени и Здружението на млади Креактив, а е финансиски поддржан од Европската унија