Краен рок за пријавување

Почитувани пријатели, сите кои се заинтересирани за пријавување на натпреварот за Куќички за птици, краен рок за пријавување е 28/09/2015.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *