„Откриј го биодиверзитетот и чувај го!“

Брошура која е производ на проектот „Мониторинг и заштита на биодиверзитетот на територијата на општина Кавадарци со акцент на Кожуф планина“ финансиски поддржан од Министерството за животна средина и просторно планирање на Р. С. Македонија

https://www.flipsnack.com/9F68DB99E8C/-.html