Повикот за донирање на соларни колектори

Почитувани во тек е повикот за донирање на соларни колектори за топла вода. Секој заинтересиран граѓанин на Кавадарци кој има желба да инсталира таков истото може да го направи по пат пријавување на маил во канц на Вила Зора Велес. Проектот е финансиран од Министерство за Животна Средина и Просторно Планирање на РМ, и е партнерски проект на Еко-Живот и Вила Зора. Подолу е мејлот на ЕД ВИЛА ЗОРА ОД ВЕЛЕС vilazora@t.mk