Прв собир на млади екологисти

Во канцелариите на Еко- живот на 22 април 2019 се одржа првиот сообир на младите екологисти од мрежата на ДЕМ. Присутни беа младинци- екологисти од цела Македонија.

Одговорна за обуката беше Симона Гетова од Валандово. Младите разговараа за неправдите кои се нанесуваат на природата како и начини за намалување на истите, а со тоа да придонесиме за почиста природа и подобра иднина.

Младите екологисти ги објаснуваа еколошките проблеми застапени во нивната заедница со кои тие се соочуваат. Учествуваа млад екологисти од локалните еколошки организации како и поедницни кои сакат да придонесат во областа на екологијата и зачувување на средината во која живееме.

Во иднина, планирани се вакви собири почесто. Заедно се дружиме, забавуваме, учиме и тежнееме кон почиста животна средина !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *