Претставници на Еко-Живот Кавадарци на обука во Банска Бистрица, Словачка

Претставници на Еко-Живот Кавадарци се на 5-дневна обука во Банска Бистрица, Словачка (08-12 мај 2023 година) на тема “Green Skills and Green Technologies”.

Обуката е дел од активностите на Еразмус+ проектот “Renewable Energy Sources for Safe Future”.

За време на обуката учесниците имаа можност да разговараат за практиките за енергетска ефикасност и зелена енергија во сопствените земји, да ги посетат езерата во Банска Штијавница кои се заштитени од УНЕСКО, остварија посета на компанијата за рециклирање на пластика Greentech и да се запознаат со претствници од Словачката Агенција за Животна Средина.

Стекнатите знаења понатаму ќе бидат пренесени на членовите на Еко-Живот и на граѓаните на општина Кавадарци.