Monthly Archives: December 2015

3Д ЕКО БУС

Почитувани пријатели, сакаме да Ве известиме дека во понеделник, во обиколка во Кавадарци, ќе пристигне 3Д ЕКО АВТОБУСОТ на ПАКО-МАК кој ќе ги посети училиштата во Кавадарци, со цел да се направи обука на сите ученици на тема рецилкирање.

Во соработка со нас, на оваа обука ќе се запознаат сите ученици со одпадот од пакување и начинот на справување со истиот.
3d bus

Истот така, да потенцираме, дека автобусот е опремен со 3Д технологија и на децатаќе им бидат дадено 3Д наочари за следење на презентациите.