Monthly Archives: January 2019

Oбуката за волонтирање и работа со млади во еколошки организации

Oбуката за волонтирање и работа со млади во еколошки организации

Оваа обука беше спроведена на 14- 15 декември во Штип. Младинци од организацијата присуствуваа на оваа обука и стекнаа нови знаења од областа на работа со млади и привлекување на младите во една граѓанска организација. Обучувач беше Антонио Јовановски од Гоу Грин, а самата обука е дел од од програмата на граѓанската организација Еко Свест, Скопје- ДА ЗБОРУВАМЕ ЗА КЛИМАТСКИТЕ ПРОМЕНИ.