22 април- ДЕН НА ПЛАНЕТАТА ЗЕМЈА

На 22 април 2019 младите активисти од организацијата го обележаа денот, така што се потрудија да исчистат дива депонија лоцирана на патот од с. Возарди кон Тиквешкото Езеро.

Со огромната подршка од локалната заедница на Кавадарци и комуналната служба на градот таа депонија веќе не постои. Благодарни сме и на лицата кои присуствуваа на настанот и ја искажаа својата подршка.

Се надеваме дека свеста кај селаните и луѓето што фрлаат отпад на места кои не се наменети за такви цели ќе порасне. А ние, како млади активисти напорно ќе работиме за постигнување на нашите цели, односно не постоење на вакви диви депонии.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *