Category Archives: News

Мора да има ред во фрлањето на амбалажата од пестициди

Мапирањата на проектот „Произведи, рециклирај, употреби, повторно употреби “на ЕД Еколошкото друштво Еко-Живот Кавадарци, финансиран од ЕУ преку проектот Енв нет го факторизира портфолиото за животната средина на ЕУ за Западен Балкан и Турција со што се покажа дека многу од дивите депонии на теренот се депонии од пакувања од пестициди за кои нaшите земјоделци ниту имат знаење ниту свест ниту пак се казнувани за да не ги создаваат.

„Откриј го биодиверзитетот и чувај го!“

Брошура која е производ на проектот „Мониторинг и заштита на биодиверзитетот на територијата на општина Кавадарци со акцент на Кожуф планина“ финансиски поддржан од Министерството за животна средина и просторно планирање на Р. С. Македонија

https://www.flipsnack.com/9F68DB99E8C/-.html

Заштита на биодиверзитетот во Општина Кавадарци

Информациите кои ги добивме од терен на територија на Општина Кавадарци, имаме индикации за присутност на претставник на Балканскиот рис.

За бројната состојба и територијалното протегање немаме информации. Балканскиот рис е посебен подвид на евроазиски рис кој се среќава единствено во планинските предели во западните делови на Македонија, Источна Албанија и најверојатно во јужните делови на Црна Гора и Косово. Во Македонија се проценува дека живеат околу 35 единки на рис, од кои најголем број се во Националниот парк Маврово.

Криволовот, загубата на живеалиштата и намалувањето на достапната храна придонеси да балканскиот рис денес се наоѓа на работ од исчезнување. Поради тоа, неопходно е да се превземат итни мерки за зачувување на овој симбол на дивината, со заеднички напори на сите чинители од општеството, а најмногу од властите и локалното население. Ова известување е истовремен апел и до ловџиите и локалното население да го заштитиме заедно ова прекрасно животно кое можеби има живеалиште на територијата на нашата општина.

Информациите ги споделивме и со нашите колеги од МЕД (Македонско Еколошко Друштво).

Мониторинг и заштита на биодиверзитетот на територијата на Општина Кавадарци, со акцент на Кожуф планина.

Во склоп на активностите на Еко-Живот за проектот „Мониторинг и заштита на биодиверзитетот на територијата на Општина Кавадарци, со акцент на Кожуф планина“ финансиран од МЖСПП, на фотозамка е забележано големо стадо свињи од поставените камери во тој предел, кои се користат за воочување на дивиот свет.

”Мониторинг и заштита на биодиверзитетот на територија на Општина Кавадарци со акцент на Кожуф планина”

Проектот Мониторинг и заштита на биодиверзитетот на територијата на Општина Кавадарци со акцент на Кожуф планина, е имплементиран од страна на Здружение за заштита и унапредување на животната средина Еко-Живот, Кавадарци.

Како основа цел на проектот е мониторирање, документирање и заштита на биолошката разновидност на територија на Општина Кавадарци. За таа цел, поставени се камери за фотозамка, кои се во склоп на активностите на Еко-Живот.

Проектот е реализиран во временски период од 01.06.2020 година -31.12.2020 година и неговата реализација е овозможена со помош на МЖСПП.

Мониторинг и заштита на биодиверзитетот на територијата на Општина Кавадарци со акцент на Кожуф планина

Заштита на биодиверзитетот во Општина Кавадарци е проект финансиран од МЖСПП и главна цел е да се документираат постоечките животински и растителни видови со најчеста спецификација за територијата на општина Кавадарци, видови кои се ендемични за нашата средина и видови за кои е потребна заштита на локално и национално ниво.

Поставени се инфо таблите за видовите на биолошка разновидност чиј опстанок е секојдневно под знак прашалник. Наше е да ја подигаме свесноста, да апелираме и преземиме мерки.

Една од повеќето поставени инфо табли.
Поставена инфо табла
Поставена инфо табла

Подршката е потребна од секој.

Еко-Живот, Кавадарци ги поддржува измените за повлекување на Предлог-законoт за изменување и дополнување на Законот за минерални суровини.

Еко-Живот, Кавадарци ги поддржува измените за повлекување на Предлог-законoт за изменување и дополнување на Законот за минерални суровини.

Предложените законски измени содржат големи пропусти во поглед на заштитата и одржливото користење на минералните суровини како најзначајни природни ресурси на државата.

Над 200 нови дрвца во дворот на болницата во Кавадарци

На 18 ноември 2020г. беа посадени над 200 нови дрвца во дворот на кавадаречката болница од страна на невладината организација Еко- Живот.

Станува збор за соработка помеѓу екологистите, кавадаречката локална самоуправа и болницата. Се работи за активности од програмата на ЕНВ.Нет, преку проектот на 4*4*4 Балкански Мостови од Скопје и „Еко-живот” Кавадарци.

Целта е остварување на поголема зелена површина и намалување на аерозагадувањето.

Одбележување на јубилејот на Еко- Живот

Голема чест и задоволство ни е што на специфичен еколошки начин успеавме да го одбележиме јубилејот на Еко-Живот (8 септември 2020г) заедно со нашите млади и да оставиме порака до нашите сограѓани дека здравата и чиста животна средина е наша должност и задаволство.
Еко-Живот ќе биде во првите борбени редови за покажување позитивен пример и дежурна служба за несовесните граѓани кои се надеваме дека ќе ги има се помалку!