Еко-Живот официјално стана членка на Националниот младински совет на Македонија

НВО Еко-Живот Кавадарци официјално стана членка на Националниот младински совет на Македонија. Одлуката се донесе за време на пролетното генерално собрание на НМСМ.

На ова собрание се водеа конструктивни и плодни дискусии и здружено се носеа одлуки во насока на подобрување на животот на младите во општеството, градење на капацитетите на организациите членки како и улогата на НМСМ како најголемо претставничко тело на младите. Членството се зголеми за 4 нови организации членки: Junior Achievement Macedonia, Здружение на Лекари Специјализанти – ЗЛС, Еко-Живот, Eco-Life Kavadarci и Зеукстритон.

Со вистинско задоволство се радуваме на заедничкото постигнување на големи успеси и обезбедување на подобри услови за живот, работа и активизам на младите луѓе.

Известување на Facebook страната на НМСМ – https://www.facebook.com/NMSMKD/posts/4980029305429195