Креативност преку реупотреба на текстил

Со многу нови знаења и позитивни импресии ја завршивме обуката за реупотреба на стар текстил.

Учесниците стекнаа нови пријателства кои ќе продолжат да опстојуваат и понатаму.

А веќе се разменуваат и идеи за нови обуки.

Обуката се спроведуваше во склопот на ГЕФ ПМГ проектот „Примена на позитивни еколошки практики за намалување на негативното влијание на цврстиот отпад врз животната средина и глобалното затоплување“.

Прочитајте ја објавата од МИА за обуката >>>