Кick-off meeting за Е+проектот „“There is no other world“

Почетниот состанок и инфо обуката (kick-off meeting) за Еразмус+ проектот “Немаме друг свет / There is no other world” се одржаа 6-11 Мај 2023 година во Сакарја, Турција.

Координатор е Youth Development and Enterprise Association од Турција, Еко-Живот Кавадарци е партнер заедно со организациите ASOCİACİÓN SOCİOCULTURAL VERDESUR ALCALÁ од Шпанија и BİOVİLLE од Латвија.

Повеќе информации за активноста може да дознаете од извештајот кој го подготвија нашите учесници достапен на македонски и англиски јазик.

Повеќе информации за проектот може да најдете на линкот https://www.eko-zivot.org.mk/baska-dunya-yok-there-is-no-other-world/