НЕ За тешка индустрија во Кавадарци

 

НЕ За тешка индустрија во Кавадарци

Во Кавадарци, по инициатива на здружението за заштита и унапредување на животната средина Еко- Живот, на 29.10 годинава започна масовна петиција против тешката индустрија во Кавадарци. 

Граѓаните беа во  можност да го дадат своето мислење и поддршка на штандовите кои беа поставени во централното градско подрачје.

Целта на петицијата беше да се направи притисок до локалната самоуправа на Општина Кавадарци како и градоначалникот на Кавадарци: да не се дозволи пренамена на замјиште од Г2 во Г1, односно да ја исклучиме можноста за дополнително загадување на град Кавадараци!

Заедничка борба на сите граѓани за здраво и чисто Кавадарци, тешка индустрија – НЕ!

Депонирани беа 12.000 илјади гласови / потписи на кавадарчани против тешка индустрија, против цинкара. Вољата на граѓаните е испишана тука, во овие 20тина тетратки.