Практична обука за рециклирање пластика

Денеска во ООУ Страшо Пинџур, Кавадарци, беше извршена практична обука на ученицита за рециклирање на пластика. Обуката содржеше повеќе еколошки тематики иeko 1

eko4

eko 2

eko 3 беа опфатени повеќе практики за сепарирање и реупотреба на отпадот.

Обуката беше реализирана од страна на активисти на нашата организација и еко-координаторот во ООУ Страшо Пинџур, проф. Стефка Саздовска, која е голем подржувач на еколошките активност во училиштето.