Donation

Проект- „Млади и рециклирањето“

Ќе се уредуваат неколку излетнички места во Кавадарци. Активностите се дел од проектот „Млади и редиклирањето“, а цел на нашиот проект е рециклирање и реупотреба на стари материјали и создавање на нови од истите.Овој проект е само уште еден од циклусот на Ерамус+ програмите. Го имплементираме во нашата заедница и

Be Eco without Ego

  Be Eco without Ego Незаборавни патувања, доживувања, спомени и многу новостекнати еколошки навики. Дружба со млади екологисти од 6 држави од Европа (Германија, Италија, Романија, Словачка, Грција,) и секако, Македонија. И сево ова овозможено од Erasmus+ програмата и нашето еколошко здружение- Еко- Живот.  Тргнавме на 11.09 од Кавадарци и за 2

HEALTHY BODY, HEALTHY MIND

Недела исполнета со дружба, љубов и многу нови стекнати пријателства како и многу нови и подобри навики за водење на поздрав живот. . За сѐ ова е заслужна Erazmus+ програмата и еколошкото друштво во нашиот град, Еко Живот.   Пристигнавме на 19.09 после полноќ во

FROM NATURE TO BUSINESS

Почитувани пријатели, со почеток од 10-17.11.2017 ќе се одржи размена на млади од програмата ERASMUS+ YOUTH EXCHANGE, која ќе се одржи во Кастамону, Турција, на која ќе земат учество и претставници на Еко Живот.

Еко Живот“-Кавадарци успешно заврши три ЕРАЗМУС меѓународни проекти

http://a1on.mk/archives/768885 http://http://rtk.mk/index.php/kavadarci/2046-video-eko-zivot-eko-centar-uspesko-zavrsi-tri-proekti.html Регионалното еколошко друштво „Еко-живот“ од Кавадарци беше дел од меѓународен проект за заштита на животната средина. Претседателот на друштвото Роберто Паризов денеска појасни дека овој еколошки центар на проектот соработувал со програмата „Еразмус+“ од Романија. – Оваа еколошка организација и член на Друштвото на екологистите на Македонија, во рамките на