Projects

Тиквешкиот регион по европски модел за заштита на природата и ресурсите

Проектот „Тиквешкиот регион по европски модел за заштита на природата и ресурсите“ е финансиран од Владата на Република Северна Македонија преку Програмата за финансирање на програмските активности на здруженијата и фондациите за 2021 година и е спроведуван во периодот август – декември 2021 година. Целта на проектот: •Зголемување на свеста на граѓаните

Квантитативен мониторинг и заштита на биодиверзитетот на ретките видови животни во Општина Кавадарци во подрачјето на Кожуф планина, Козјак и восорамнината Витачево со акцент на Балканскиот рис

Проектот „Квантитативен мониторинг и заштита на биодиверзитетот на ретките видови животни во Општина Кавадарци во подрачјето на Кожуф планина, Козјак и восорамнината Витачево со акцент на Балканскиот рис“ е финансиски поддржан од Министерството за животна средина и просторно планирање и спроведуван од Здружението за заштита и унапредување на животната средина