“GREENING” SKILLS OF YOUNG PEOPLE   

е називот на тренингот на кои беа трисутни тројца членови на Еко Живот, кои се одржа од 12-19 Април 2023г. во Трнава, Словачка. Како домаќин беше Youth for Equality партнер организацијата од Словачка. На тренингот беа стекнати вештини за креирање бизнис планови за еко стартапи, беа креирани неколку презентации за конкретни идеа за стартување на сопствени „зелени“ бизниси. Се стекнавме со пријатели од Словачка, Турција, Романија, Шпанија, Литванија, Чешка, Полска, Индија и Ерменија. Имаше голема размена на искуства помеѓу учесниците. До следното видување.