News

Еразмус+ младинска размена во Бурдур, Турција

На 01.06.2022 учесници од НВО ЕКО Живот беа пратени во Бурдур, Турција на младинска размена како дел од активностите на проектот „Take a Step! It is Not Too “Lake”“ чија цел беше подигањето свеста околу заштитата на езерата, а најважно езерото Бурдур. Учесниците беа дел од разни активности како правење

Еко-Живот официјално стана членка на Националниот младински совет на Македонија

НВО Еко-Живот Кавадарци официјално стана членка на Националниот младински совет на Македонија. Одлуката се донесе за време на пролетното генерално собрание на НМСМ. На ова собрание се водеа конструктивни и плодни дискусии и здружено се носеа одлуки во насока на подобрување на животот на младите во општеството, градење на капацитетите

Еко-Живот дел од обуките за екосистемски услуги

На 24 и 25 март во х.Манастир во Берово се спроведе Модул 1 од Обуката за јакнење на капацитетите на заинтересираните страни за концептот за екосистемски услуги. Обуката се состои од 8 модули за различни тематики од областа од интерес, а Модул 1 се однесуваше на првично запознавање и вовед

Ден на пролетта во Еко-едукативниот центар Кавадарци

Еко-едукативниот центар беше домаќин на првата група ученици по повод 21 март Денот на пролетта и екологијата: 60 ученици и 3 наставнички од 4-то одделение ООУ Гоце Делчев Кавадарци. Сите кои се заинтересирани за едукација и информирање за состојбата со биолошката разновидност во Општина Кавадарци може да се обратат во Еко-Живот

Еко-Живот е потписник на петицијата за законот на ЕУ за зачувување на животната средина

Еко-Живот е една од потписничките на петицијата за донесување на законот за зачувување на животната средина од страна на ЕУ. Петицијата е потпишана од повеќе од 80 организации кои се поборници за заштита и зачувување на животната средина. Целосниот текст на петицијата е даден во документот во прилог. ngo_letter_on_the_eu_nature_restoration_law___18_march_2022

Мора да има ред во фрлањето на амбалажата од пестициди

Мапирањата на проектот „Произведи, рециклирај, употреби, повторно употреби “на ЕД Еколошкото друштво Еко-Живот Кавадарци, финансиран од ЕУ преку проектот Енв нет го факторизира портфолиото за животната средина на ЕУ за Западен Балкан и Турција со што се покажа дека многу од дивите депонии на теренот се депонии од пакувања од