News

FROM NATURE TO BUSINESS

Почитувани пријатели, со почеток од 10-17.11.2017 ќе се одржи размена на млади од програмата ERASMUS+ YOUTH EXCHANGE, која ќе се одржи во Кастамону, Турција, на која ќе земат учество и претставници на Еко Живот.

Анкета

Почитувани пријатели, би сакале да одвоите учествувате во нашата анкета за еколошките проблеми во нашата општина. Доколку Вашето мислење не е во понудените одговори, можете да ни пишете во коментар или порака ОТВОРИ АНКЕТА Ви благодариме

Еко Живот“-Кавадарци успешно заврши три ЕРАЗМУС меѓународни проекти

http://a1on.mk/archives/768885 http://http://rtk.mk/index.php/kavadarci/2046-video-eko-zivot-eko-centar-uspesko-zavrsi-tri-proekti.html Регионалното еколошко друштво „Еко-живот“ од Кавадарци беше дел од меѓународен проект за заштита на животната средина. Претседателот на друштвото Роберто Паризов денеска појасни дека овој еколошки центар на проектот соработувал со програмата „Еразмус+“ од Романија. – Оваа еколошка организација и член на Друштвото на екологистите на Македонија, во рамките на