News

Почетна конференција за CRM проектот

Почетната конференција за проектот „Одржливост на НВО преку локални акции за поздрава и почиста животна средина во општина Кавадарци и регионот“ (NGOs sustainability through local actions for healthier and cleaner environment in Мunicipality of Кavadarci and the region), финансиран преку ЕУ Проектот „Техничка поддршка за подобрување на овозможувачката средина за

Прскање со дрон – Третирање на болеста боров четник на боровата шума во месноста ,,Љубаш” 

Во месноста „Љубаш” кај Кавадарци се изврши третирање на болеста боров четник во боровата шума, во организација на Еко – Живот, во соработка со инспекторката за шумарство и ловство при Државниот инспекторат за шумарство и ловство, Љубица Ѓорѓиева.   „Љубаш” се белите дробови на Кавадарци. Боровите дрвца во оваа месност го

Интересно видео за уред за обновлива енергија

Нашите партнери Universitatea POLITEHNICA din București во Еразмус+ КА2 проектот за возрасни „Renewable Energy Sources for Safe Future“ направија интересно и корисно видео за практична примена на обновливата енергија. Погледнете го видеото и научете како да направите мал уред за обновлива енергија.

Обука за безбедност при работа

Започнавме со обуката за безбедно ракување со столарски и слични машини која се спроведува во склопот на проектот „Примена на позитивни еколошки практики за намалување на негативното влијание на цврстиот отпад врз животната средина и глобалното затоплување“, финансиран од Програмата за мали грантови (ПМГ) на Глобалниот еколошки фонд (ГЕФ), а

Активности во еко-инфо центарот поддржани од CRM

Еко-Живот Кавадарци, во склопот на проектот „Одржливост на НВО преку локални акции за поздрава и почиста животна средина во општина Кавадарци и регионот“ (NGOs sustainability through local actions for healthier and cleaner environment in Мunicipality of Кavadarci and the region), финансиран преку ЕУ Проектот „Техничка поддршка за подобрување на овозможувачката

Дисеминација на Еразмус+ проектот “Into Politics”

Одржано споделување на знаења од младинската размена за проектот од програмата на Еразмус “INTO POLITICS” кој се одржа 10-20 Септември 2023 . Нашите претставници ги пренесоа своите искуства и впечатоци од истиот проект кој се реализираше во Sunny Beach Bulgaria. Проектот беше во организација на нашата партнерска организација New Society. Голема благодарност до