News

Интересно видео за уред за обновлива енергија

Нашите партнери Universitatea POLITEHNICA din București во Еразмус+ КА2 проектот за возрасни „Renewable Energy Sources for Safe Future“ направија интересно и корисно видео за практична примена на обновливата енергија. Погледнете го видеото и научете како да направите мал уред за обновлива енергија.

Активности во еко-инфо центарот поддржани од CRM

Еко-Живот Кавадарци, во склопот на проектот „Одржливост на НВО преку локални акции за поздрава и почиста животна средина во општина Кавадарци и регионот“ (NGOs sustainability through local actions for healthier and cleaner environment in Мunicipality of Кavadarci and the region), финансиран преку ЕУ Проектот „Техничка поддршка за подобрување на овозможувачката

Дисеминација на Еразмус+ проектот “Into Politics”

Одржано споделување на знаења од младинската размена за проектот од програмата на Еразмус “INTO POLITICS” кој се одржа 10-20 Септември 2023 . Нашите претставници ги пренесоа своите искуства и впечатоци од истиот проект кој се реализираше во Sunny Beach Bulgaria. Проектот беше во организација на нашата партнерска организација New Society. Голема благодарност до

Младите и климатските промени

Во периодот од 23 до 28.07.2023 година, здружението Еко-Живот Кавадарци беше домаќин на група од 16 учесници од Турција, Латвија, Шпанија и Македонија. Учесниците се дел од младинската размена Активност 2 Зголемување на свесноста за борба против промената на климата и животната средина – Промоција на рециклирањето во склопот на

Изработуваме домашна козметика преку E+Second Chance

Дали знаете дека сами, едноставно и многу евтино може да си подготвите козметика во домашни услови? Младите членови на Еко-Живот имаа можност да научат како сами да си направат еколошки и економичен сапун на база на глицерин, етерични

Одржана Дисеминација од тренинг за проектот од програмата на Еразмус +” Business Plan(et)” кој се одржа 11-18 маj 2023 .

Нашите претставници ги пренесоа своите искуства и впечатоци од истиот проект кој се реализираше во Поронин Полска. Проектот беше во организација на нашата партнерска организација Хелиос од Полска.