Новости

НИ ИЗГОРЕ ШУМАТА ОД 4 ПОЖАРИ КОИ БЕСНЕАТ ВО ТИКВЕШИЈАТА

Регионален конкурс по екологија за основни училишта

ПОЧИТУВАНИ: Здружение за заштита и унапредување на животната средина  Еко-Живот (Регионален еколошки центар за Тиквешијата) објавува регионален конкурс по екологија за основните училишта од Кавадарци,Неготино, Демир Капија и Росоман. Конкурсот се однесува на уметнички дела од рециклиран материјал (дрво,шперка,стакло итн)на теми : Природа,Пролет,Екологија Крајниот рок за пријавување учесници ќе биде 10ти април,до кога ќе

Оглас

Се бара проект менаџер. Предност имаат тие со искуство во рурален туризам. CV испратете на  ekozivot@yahoo.com  

3Д ЕКО БУС

Почитувани пријатели, сакаме да Ве известиме дека во понеделник, во обиколка во Кавадарци, ќе пристигне 3Д ЕКО АВТОБУСОТ на ПАКО-МАК кој ќе ги посети училиштата во Кавадарци, со цел да се направи обука на сите ученици на тема рецилкирање. Во соработка со нас, на оваа обука ќе се запознаат сите ученици

Практична обука за рециклирање пластика

Денеска во ООУ Страшо Пинџур, Кавадарци, беше извршена практична обука на ученицита за рециклирање на пластика. Обуката содржеше повеќе еколошки тематики и беа опфатени повеќе практики за сепарирање и реупотреба на отпадот. Обуката беше реализирана од страна на активисти на нашата организација и еко-координаторот во ООУ Страшо