Новости

Интересни факти за Еко-Живот

0

Erasmus+ Projects

0

Happy Donators

0

Success Mission

0

Volunteer Reached

Соопштенија

Еко-правна служба во Еко-Живот

Во склопот на CRM проектот „Одржливост на НВО преку локални акции за поздрава и почиста животна средина во општина Кавадарци

Области во кои работиме

Рециклирање и апциклирање

Рециклирањето и апциклирањето како дел од циркуларната економија се едни од столбовите на нашето работење.

Заштита на водите

Правото на пристап до вода е основно човеково право. Интензивно работиме на заштита и зачувување на водените ресурси.

Заштита на биодиверзитетот

Континуиран мониторинг, мерки за заштита и едукација за зачувување на биодиверзитетот.

Одржлив развој

Соработуваме со приватниот и јавниот сектор за подигнување на свеста за примена на еколошки мерки при секојдневната работа.

 

Еден човек може да направи позитивни промени и секој еден од нас треба да се обиде.

Почни да волонтираш уште денес!

Членство во мрежи