Erasmus+ проекти

Upcycling 4 youth

Upcycling 4 youth (Using upcycling for boosting youth employment ) e проект, фондиран од Еразмус+ програмите на ЕУ. (бр. 2018-3-MK01-KA205-059937 ) Целта на проектот беше охрабрување на младите лица, учејќи ги како тие можат да апциклираат и како апциклирањето може да им помогне да стекнат самодовреба и чувство дека се корисни за заедницата.

Проект- „Млади и рециклирањето“

Ќе се уредуваат неколку излетнички места во Кавадарци. Активностите се дел од проектот „Млади и редиклирањето“, а цел на нашиот проект е рециклирање и реупотреба на стари материјали и создавање на нови од истите.Овој проект е само уште еден од циклусот на Ерамус+ програмите. Го имплементираме во нашата заедница и

Be Eco without Ego

  Be Eco without Ego Незаборавни патувања, доживувања, спомени и многу новостекнати еколошки навики. Дружба со млади екологисти од 6 држави од Европа (Германија, Италија, Романија, Словачка, Грција,) и секако, Македонија. И сево ова овозможено од Erasmus+ програмата и нашето еколошко здружение- Еко- Живот.  Тргнавме на 11.09 од Кавадарци и за 2

HEALTHY BODY, HEALTHY MIND

Недела исполнета со дружба, љубов и многу нови стекнати пријателства како и многу нови и подобри навики за водење на поздрав живот. . За сѐ ова е заслужна Erazmus+ програмата и еколошкото друштво во нашиот град, Еко Живот.   Пристигнавме на 19.09 после полноќ во

FROM NATURE TO BUSINESS

Почитувани пријатели, со почеток од 10-17.11.2017 ќе се одржи размена на млади од програмата ERASMUS+ YOUTH EXCHANGE, која ќе се одржи во Кастамону, Турција, на која ќе земат учество и претставници на Еко Живот.