Druga Szansa/Second Chance

Druga Szansa/Second Chance e Erazmus+KA2 проект за млади спроведуван од координаторот Stowarzyszenie “Kre-Aktywni” (Полска) и партнерите НВО Еко-Живот Кавадарци и ADEL Slovakia (Словачка) во периодот 31.05.2022- 29.11.2023 (18 месеци).

Повеќе информации за целите, активностите и влијанието на проектот ќе најдете на линкот:

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/search/details/2021-2-PL01-KA210-YOU-000049783

и на официјалната FB страна на проектот:

https://www.facebook.com/secondchanceerasmus