Проектот “Joyful Lidership” е Еразмус + проект спроведуван од Хрватската организација OAZA како проектен координатор и партнери од девет земји вклучувајќи и Еко-Живот Кавадарци во периодот од 4ти до 12ти Ноември 2022 година.

Учесниците од нашата организација се стекнаа со многу способности за тоа како треба да се биде добар Лидер.