The Art of Zero Waste/Sztuka Zero Waste

Проектот „The Art of Zero Waste/Sztuka Zero Waste“ е Еразмус+ КА1 проект за млади спроведуван од координаторот HELIOS (Полска)  и партнерите НВО Еко-Живот Кавадарци, “H2O”-Associação de Jovens de Arrouquelas (Португалија), Asociatia de Turism si Ecologie pentru Tineret ZIMBRUL CARPATIN (Романија) и Art of Eco (Србија) во периодот 01-05-2022 до 30-09-2022.

Повеќе информации за целите, активностите и влијанието на проектот ќе најдете на линкот:

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/search/details/2021-2-PL01-KA152-YOU-000039875

И во документот: