Başka dünya yok! – There is no other world!

Başka dünya yok! – There is no other world! е Erazmus+KA2 проект за млади спроведуван од координаторот Youth Development and Enterprise Association (Турција) и партнерите НВО Еко-Живот Кавадарци, Asociación Socio-Cultural VerdeSur Alcalá (Шпанија) и Bioville (Латвија) во периодот 31-12-2022 до 30-06-2024.

Проектот има 4 мобилност кои ќе се одржат во Турција, Шпанија, Латвија и Македонија. Секоја мобилност ќе биде во времетраење од 5 дена со вкупно 12 учесници (3 млади + 1 лидер по партнерска земја). Младите учесници треба да се на возраст 18-23 години.

Повеќе информации за целите, активностите и влијанието на проектот ќе најдете на линкот:

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/search/details/2022-1-TR01-KA210-YOU-000083294