Upcycling+Recycling+Creativity in Practice

Во период од 10-20Март наши претставници од Еко-Живот учествува на младинска размена на Erasmus+ проектот Upcycling+Recycling+Creativity in Practice во Истанбул,Турција организиран од нашите партнери VMDO e.V од Турција.

Целта на проектот беше охрабрување на младите лица, учејќи ги како тие можат да апциклираат и рециклират и како апциклирањето и рециклирањето може да им помогне да стекнат самодовреба и чувство дека се корисни за заедницата. Тие користеа најнови техники за изработка на апциклирана уметност, обработка на мебел или други предмети, а со самото и приклучување на иницијативата за заштита на околината. Исто така, додека се реализира проектот, беше представено и промовирано социалното претприемништво и зелен бизнис на младите луѓе.