International Youth Exchange

ЕКО-ЖИВОТ како регионален еко-центар денес испрати шестмина свои членови на 7 дневна еколошка обука во Германија -градот Ерфурт, на која обука тие ќе го претставуваат Кавадарци и Македонија и се надеваме дека ќе донесат богато искуство од Германија.

sIYE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *