Brochure – Energy of nature

Конeчно се изработи и брошурата за размената која беше реализирана во Хрватска -Енергија од природата

Brochure – Energy of nature

Human tower -video