Еко-правна служба во Еко-Живот

Во склопот на CRM проектот „Одржливост на НВО преку локални акции за поздрава и почиста животна средина во општина Кавадарци и регионот“, граѓаните на општина Кавадарци и општина Росоман може да добијат еко правни совети и информации за законската регулатива поврзана со животната средина.

Контактирајте не’ преку социјалните мрежи или директно во канцеларијата на Еко-Живот.