Restart the planet

Проектот „Restart the planet или РEстарт на планетата“ е Еразмус + КА1 проект спроведуван од бугарската организација New society како проектен кооординатор и партнерите НВО Еко-Живот Кавадарци, Yaygin Egitim ve Genclik Calismalari Dernegi (Турција), Taurage Youth And Youth Organizations Union ‘Taurage Round Table’ (Литванија) и Hidak Ifjúsági Alapítvány (Унгарија) во перидот 01-03-2022 до 31-10-2022.

Повеќе информации за целите, активностите и влијанието на проектот ќе најдете на линкот:

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/search/details/2021-2-BG01-KA152-YOU-000038621

На 25.05.2022 учесници од НВО ЕКО Живот Кавадарци беа пратени во Бургас р. Бугарија на младинска размена на проект “Restart the planet” на тема заштита на животната средина, глобално затоплување и ефектите од истото.

Учесниците во проектот се запознаа со проблемите со кој светот се соочува, кој се тие и како да се помогне за нивно решавање.

Фотографии од младинската размена:

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4913026008825270&id=319217211539529

Промотивно видео од младинската размена: