YOUropean Green Deal

 

Проектот „YOUropean Green Deal“ е Еразмус+ КА1 проект спроведуван од полската организација Stowarzyszenie Aktywne Pychowice заедно со партнерите НВО Еко-Живот (Кавадарци, Р.С.Македонија), Association International Initiatives for Cooperation (Разлог, Бугарија), MLADIINFO CR Z.S. (Брно, Чешка) и “H2O”-Associação de Jovens de Arrouquelas (Португалија).

Проектот е спроведуван во периодот 31.12.2021 – 30.06.2022 и се состои од две главни активности:

  1. Подготвителна посета на лидери (Advance Planning Visit или APV) која се одржа во Краков, Полска во периодот 4-6 март 2022 година
  2. Младинска размена во Краков, Полска со 40 млади учесници, 8 претставници од секоја партнерска организација, во периодот 2-8 април 2022 година.

Повеќе информации за целите, активностите и влијанието на проектот ќе најдете на линкот:

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/search/details/2021-1-PL01-KA152-YOU-000020288

Повеќе информации за младинската размена во документот: